Сряда 16, Юни 2021г.
Самостоятелна форма на обучение
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2021г. 13.11.2020г. за сведение:

СПИСЪЦИ И КОНСПЕКТИ НА ПРЕДМЕТИТЕ 12 клас – профил „Технологичен“ – „Предприемачество и бизнес“ с интензивно изучаване на английски език

Тонева, Мария
31.12.2021г. 13.11.2020г. за сведение:

СПИСЪЦИ И КОНСПЕКТИ НА ПРЕДМЕТИТЕ 10 клас (2020/2021)– профил предприемачески с разширено изучаване на английски език

Тонева, Мария
31.12.2021г. 13.11.2020г. за сведение:

КОНСПЕКТИ НА ПРЕДМЕТИТЕ 12 клас – непрофилирана подготовка

Тонева, Мария
31.12.2021г. 13.11.2020г. за сведение:

КОНСПЕКТИ НА ПРЕДМЕТИТЕ 12 клас – профил „Музика“

Тонева, Мария
31.12.2021г. 13.11.2020г. за сведение:

КОНСПЕКТИ НА ПРЕДМЕТИТЕ 12 клас – профил „Технологичен“ – „Предприемачество и бизнес“ с интензивно изучаванена английски език

Тонева, Мария
31.12.2021г. 19.10.2020г. за сведение:

Конспекти за 10 клас (2020/2021 г.) - профил: Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на Английски език, прием 2018/2019 г.

Тонева, Мария
31.12.2021г. 19.10.2020г. за сведение:

Конспекти за 11 клас - профил: предприемачески с разширено изучаване на Английски език 2020-2021 г.

Тонева, Мария
31.10.2020г. 21.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 8 клас - Софтуерни и хардуерни науки 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 12 клас - профил Музика 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 12 клас - непрофилирана паралелка 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 12 клас - Информационни технологии 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 11в клас - непрофилирана паралелка 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 11а клас - непрофилирана паралелка 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 11 клас - Предприемачество и бизнес 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 11 клас - Информационни технологии 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 10 клас - профил Предприемачески 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 10 клас - профил Музика 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 9 клас - профил Предприемачески 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 8 клас - Предприемачество и бизнес 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 08.11.2019г. за сведение:

Заповед № РД 13-177 / 06.11.2019г.

Тонева, Мария