Сряда 06, Юли 2022г.
Самостоятелна форма на обучение
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2022г. 03.02.2022г. за сведение:

СПИСЪК НА ПРЕДМЕТИТЕ 12 клас (2021/2022)– профил предприемачески с разширено изучаване на английски език

Тонева, Мария
31.12.2022г. 31.01.2022г. за сведение:

СПИСЪК НА ПРЕДМЕТИТЕ 11 клас (2021/2022) профил Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на английски език

Тонева, Мария
31.12.2022г. 31.01.2022г. за сведение:

СПИСЪК НА ПРЕДМЕТИТЕ 11 клас – профил: предприемачески с разширено изучаване на английски език

Тонева, Мария
31.12.2022г. 31.01.2022г. за сведение:

СПИСЪК НА ПРЕДМЕТИТЕ 10 клас (2021/2022)– профил Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на английски език

Тонева, Мария
31.12.2022г. 31.01.2022г. за сведение:

СПИСЪК НА ПРЕДМЕТИТЕ 10 клас (2021/2022)– профил предприемачески с разширено изучаване на английски език

Тонева, Мария
31.12.2022г. 31.01.2022г. за сведение:

СПИСЪК НА ПРЕДМЕТИТЕ 9 клас (2021/2022)– профил Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на английски език

Тонева, Мария
31.12.2022г. 31.01.2022г. за сведение:

СПИСЪК НА ПРЕДМЕТИТЕ 8 клас (2021/2022)– профил Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на английски език

Тонева, Мария
31.12.2022г. 14.01.2022г. за сведение:

З А П О В Е Д  РД 13-314 /10.01.2022 г.

Тонева, Мария
30.09.2022г. 11.10.2021г. за сведение:

КОНСПЕКТ по Български език и литература за 10. клас, Общообразователна подготовка за учебната 2021/2022 година

Тонева, Мария
30.09.2022г. 11.10.2021г. за сведение:

КОНСПЕКТ по Български език и литература за 8. клас, Общообразователна подготовка за учебната 2021/2022 година

Тонева, Мария
30.09.2022г. 07.10.2021г. за сведение:

КОНСПЕКТ по Български език и литература за 12. клас, Профилирана подготовка за учебната 2021/2022 година

 

Тонева, Мария
30.09.2022г. 07.10.2021г. за сведение:

КОНСПЕКТ по Български език и литература за 12. клас, Общообразователна подготовка за учебната 2021/2022 година

Тонева, Мария
30.09.2022г. 07.10.2021г. за сведение:

КОНСПЕКТ по Български език и литература за 11. клас, Профилирана подготовка за учебната 2021/2022 година

Тонева, Мария
30.09.2022г. 07.10.2021г. за сведение:

КОНСПЕКТ по Български език и литература за 11. клас, Общообразователна подготовка за учебната 2021/2022 година

Тонева, Мария
30.09.2022г. 07.10.2021г. за сведение:

КОНСПЕКТ по Български език и литература за 10. клас, Избираеми учебни часове за учебната 2021/2022 година

Тонева, Мария
30.09.2022г. 07.10.2021г. за сведение:

КОНСПЕКТ по Български език и литература за 9. клас, Общообразователна подготовка за учебната 2021/2022 година

Тонева, Мария
31.12.2021г. 19.10.2020г. за сведение:

Конспекти за 10 клас (2020/2021 г.) - профил: Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на Английски език, прием 2018/2019 г.

Тонева, Мария