Събота 08, Август 2020г.
Самостоятелна форма на обучение
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.10.2020г. 21.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 8 клас - Софтуерни и хардуерни науки 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 12 клас - профил Музика 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 12 клас - непрофилирана паралелка 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 12 клас - Информационни технологии 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 11в клас - непрофилирана паралелка 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 11а клас - непрофилирана паралелка 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 11 клас - Предприемачество и бизнес 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 11 клас - Информационни технологии 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 10 клас - профил Предприемачески 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 10 клас - профил Музика 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 9 клас - профил Предприемачески 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 19.11.2019г. за сведение:

Конспекти за 8 клас - Предприемачество и бизнес 2019-2020

Тонева, Мария
31.10.2020г. 08.11.2019г. за сведение:

Заповед № РД 13-177 / 06.11.2019г.

Тонева, Мария