Четвъртък 20, Юни 2024г.
Самостоятелна форма на обучение
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 06.12.2023г. за сведение:

Конспекти за 12 клас _2023-2024 г. за профил Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на Английски език

Тонева, Мария
31.12.2024г. 04.12.2023г. за сведение:

Конспекти за 12 клас _2023-2024 г. за профил Предприемачески с разширено изучаване на Английски език

Тонева, Мария
31.12.2024г. 04.12.2023г. за сведение:

Конспекти за 11 клас _2023-2024 г. за профил Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на Английски език

Тонева, Мария
31.12.2024г. 04.12.2023г. за сведение:

Конспекти за 10 клас _2023-2024 г. за профил Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на Английски език

Тонева, Мария
31.12.2024г. 04.12.2023г. за сведение:

Конспекти за 9 клас _2023-2024 г. за профил Предприемачески с разширено изучаване на Английски език

Тонева, Мария
31.12.2024г. 04.12.2023г. за сведение:

Конспекти за 9 клас _2023-2024 г. за профил Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на Английски език

Тонева, Мария
31.12.2024г. 04.12.2023г. за сведение:

Конспекти за 8 клас _2023-2024 г. за профил Предприемачески с разширено изучаване на Английски език

Тонева, Мария
31.12.2024г. 04.12.2023г. за сведение:

Конспекти за 8 клас _2023-2024 г. за профил Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на Английски език

Тонева, Мария