Петък 29, Септември 2023г.
Текущи публикации за раздел "Училищен ученически съвет"
Дата на публикуване:05.10.2022г.
Кратък текст:

ПЛАН НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за учебната 2022/2023 година


Съдържание:

ПЛАН 2022/2023 Г.:

Месец септември:

 • Първо заседание на новия ученически съвет и избор на ново ръководство (26.09.2022г.).
 • Приемане на плана за дейности на УС през учебната 2022/23г.

Месец октомври:

 • Ден на книгата- 12 .10.2022г.

Месец ноември:

 • Празнично отбелязване на Деня на народните будители.(1.11.2022г.)
 • Ден против насилието над деца и ученици (19.11.2022г.)
 • Ден на загиналите по пътищата от автомобилни катастрофи(21.11.2022г.)
 • Тийм билдинг-събрание на открито с цел сплотяване и дискусии на ръководството на УС/ 10 членове /- 11.2022г

Месец декември:

 • Отбелязване на световния ден за борба срещу СПИН. (1.12.2022г.)
 • Ден на доброволеца 5.12.2022
 • Благотворителна акция „Коледен базар“
 • Организиране на събиране на дрехи, играчки, книжки, тетрадки и т.н. в запазено състояние. Събраните подаръци ще се подарят

на децата от Дневен център за деца с увреждания.( Единственото условие е да са опаковани или да са в подаръчна торбичка.)

 • Организиране на конкурс „ Най-креативно украсена колена стая“. (14.12.2022г.)
 • Поставяне на кутия на втория етаж, където всеки ще може да остави своето пожелание върху коледно бастунче, до когото

поиска. След това членовете на съвета с коледни шапки ще минат и ще раздадат пожеланията/картичките. (16.12-17.12.2022г.)

 

Месец януари:

 • Международен ден на прегръдката.(21.01.2023г.)

Месец февруари

 • Отбелязване на празника „ Свети Валентин“. (14.02.2023г)
 • Поставяне на кутия, на втория етаж , където всеки ще може да пусне своята валентинка и изпращане на рози (до 5 час ) След

това членовете на ученическия съвет ще раздадат валентинките.

 • Отбелязване на годишнина от обесването на Васил Левски. (19.02.2023г.)
 • Отбелязване на „Розовата фланелка“ Ден за борба с тормоза в училище. (24.02.2023г.)-Розов дрескод за всички ученици и

учители.

Месец март:

 • Отбелязване на 1-ви март.
 • Честване на денят на освобождението на България. (03.03.2023г.)
 • Отбелязване на световният ден на жената.(08.03.2023г.)
 • Ден в чест на децата със Синдром на Даун.(21.03.2023г.)

Месец април:

 • Отбелязване на денят на шегата (01.04.2023г.)
 • Участие в организацията на патронния празник на гимназията.
 • Великденски благотворителен базар за подобряване на условията в училищната сграда (04-08.04.2023г.)
 • Ден на занаятите-20.04.2022г.

Месец май:

 • Ден на талантите-4.05.2022г.
 • Ден на ученическото самоуправление. (09.05.2023г.)
 • Ден на славянската писменост и култура (24.05.2023г.)

Месец Юни:

 • Създаване на презентация, показваща работата на УС през учебната 2022/2023г.
 • Връчване на грамоти , на членовете на съвета за добре свършена работа през годината.
 • Приключване дейността на УС.
 • Отчетно събрание.


Прикачен файл:

Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап