Сряда 06, Юли 2022г.
Текущи съобщения раздел "Училищен ученически съвет"
Дата на публикуване:25.12.2021г.

Ученически съвет на СУ "Любен Каравелов"

     Прочети
Дата на публикуване:10.10.2021г.

ПЛАН НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за учебната 2021/2022 година

     Прочети
Дата на публикуване:10.10.2021г.

УСТАВ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за учебната 2021/2022 година

     Прочети
Дата на публикуване:10.10.2021г.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за учебната 2021/2022 година

     Прочети
Дата на публикуване:10.10.2021г.

ДЕЙНОСТИ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за учебната 2021/2022 година

     Прочети
Дата на публикуване:10.10.2021г.

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за учебната 2021/2022 година

     Прочети
Дата на публикуване:07.10.2021г.

ПРАВИЛНИК И ЦЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ за учебната 2021/2022 година

     Прочети