Петък 02, Декември 2022г.
Текущи съобщения раздел "Училищен ученически съвет"
Дата на публикуване:05.10.2022г.

Ученически съвет на СУ "Любен Каравелов" 2022/2023 учебна година

     Прочети
Дата на публикуване:05.10.2022г.

ПЛАН НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за учебната 2022/2023 година

     Прочети
Дата на публикуване:10.10.2021г.

УСТАВ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за учебната 2021/2022 година

     Прочети
Дата на публикуване:10.10.2021г.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за учебната 2021/2022 година

     Прочети
Дата на публикуване:10.10.2021г.

ДЕЙНОСТИ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за учебната 2021/2022 година

     Прочети
Дата на публикуване:10.10.2021г.

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за учебната 2021/2022 година

     Прочети
Дата на публикуване:07.10.2021г.

ПРАВИЛНИК И ЦЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ за учебната 2021/2022 година

     Прочети