Неделя 14, Август 2022г.
Текущи публикации за раздел "Училищен ученически съвет"
Дата на публикуване:25.12.2021г.
Кратък текст:

Ученически съвет на СУ "Любен Каравелов"


Съдържание:

Председател:          Вайлет Драгнева 11а

 

Зам.председател:  Атанас Атанасов 8а

                                                     

Координатори: 1.Светлана Апостолова 6б

                                     2.Христиана Попова 4б

                                           3.Калоян Панайотов  4в

Секретар: Алексия Ахмед 6в

Зам.секретар:   Елена Петрова  6в

 

Комисия „Събития“

Председател: Величко Димитров  11а

Членове: Ивелин Иванов  6б

Мартина Костова 7а

Ясен Вълков  7б

Вивиян Михайлова 4в

 

 Комисия“Връзки с обществеността“

Председател: Богомила Атанасова

Членове: Петя Атанасова  4б

Лидия Петкова 5б

Персиян Тончев  7а

Мартин Борисов 7а

Фотограф: Атанас Атанасов 8а

 


Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап