Вторник 04, Октомври 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 20.09.2022г.
Кратък текст на новината:

СУ „ Любен Каравелов“- Димитровград   е одобрено и ще работи през учебната 2022-23 година по Национална програма “ Заедно в изкуствата и спорта“


Съдържание на новината:

Какви цели си поставяме? 

Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците. Участието в груповите занимания ще повишат интелектуалното им израстване, чрез овладяване на общи и допълнителни, специални знания и умения.

Какви групи ще сформираме?

През учебната 2022/2023 година в  училището ще се сформират  групи за занимания по модул 1 в сферата на танцовото и  театралното изкуство.

По модул 1-“ Изкуства“ ще бъдат сформирани три групи

1 група: ,,Импулс”  - съвременни танци

Ръководител: Тахир Мустафа Сали – Хореограф и ръководител на танцова школа „ Галаксико“.

В групата ще бъдат обхванати ученици от II до IV клас.

2 група : „Ритмика“- народни танци

Ръководител: Иван Йорданов Иванов –Хореограф и педагог на български танцов фолклор .

В групата ще бъдат обхванати ученици от V до VII клас

3 група: „Театехнол“- театрално изкуство

Ръководители: Димитър Атанасов Атанасов – aктьор, директор на Общински драматичен театър "Апостол Карамитев" - Димитровград

Севдалина Маринова – педагогически специалист от училището  

В групата ще бъдат обхванати ученици от VIII до XII клас

УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО!


Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап