Четвъртък 29, Октомври 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 01.10.2020г.

СПОРТ И ЗАБАВЛЕНИЯ В ПАРК МАРИЦА В НЕДЕЛЯ

Дата на публикуване: 14.09.2020г.

Откриване на учебната 2020/2021 година

 

Дата на публикуване: 10.09.2020г.

Превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространението на COVID - 19

 

Дата на публикуване: 10.09.2020г.

П Л А Н ЗА РАБОТА НАСУ“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – Димитровград

през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Дата на публикуване: 09.09.2020г.

Правилник за пропускателен режим за 2020 / 2021 учебна година