Сряда 16, Юни 2021г.
ИмеФамилияДлъжностТелефон / e-mailПриемно време
ВалентинХристовДиректор
МиткоДерменджиевЗаместник директор
ПетяХаджийскаЗаместник директор
СоняЦеноваЗаместник директор
СевдалинаМариноваНепедагогически персонал Педагогически съветник
АнитаЗангоци-ТодеваСтарши учител Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
ЛораЙончеваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
ДаниелаПироваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
ЖивкоРусевГлавен учител Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
МагдаленаИвановаСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
БистраЯнковаСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
МариянаЙордановаСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
МариелаПетропулуСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
СилвияМитреваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
МарианаГеоргиеваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ТинкаПейчеваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
АнгелинаКостоваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
АтанаскаАпостоловаСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ДимаГочеваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
МарияТоневаСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ЖивкаТотеваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ДоникаКрушарскаСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ВаняТопчиеваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ДелянСтояновУчител Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ДимитърСтоевСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ПенкаТилеваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
МарияМитеваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ЛилянаЧакъроваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ИвелинаЯнчеваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ТаняГаневаГлавен учител Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
КрасимирЧановСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
БориславБончевСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
КременаБиневаСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
КрасимираПродановаСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ВладиславаПетроваУчител Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
СветлаМинчеваСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
НелиБоневаСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ВалентинаАнгеловаСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
МарияПетковаСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ТаняСтефановаСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
МарияСокероваСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПетрулаДончеваСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
СтелаИвановаСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ХубкаЖелеваСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ДаниелаЕремийскаСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ЖулиетаАнгеловаСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
НелиСтаневаГлавен учител Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ТаняСтойковаУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
РадкаКараивановаУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
ВалентинаИвановаУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
МарияЛазароваУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
БойкаГеоргиеваУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
ЮлияАтанасоваУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
НадкаЙордановаУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
МаяМариноваУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
ТаняТянкова-ИвановаУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас
СнежанаДимоваУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас
ЯнкаДраголоваУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас
ГаляОвчароваУчител Старши учител, ресурсен
ТаняЦаневаНепедагогически персонал Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование
ДанаилаКиреваНепедагогически персонал Главен счетоводител
ИвелинаГеоргиеваНепедагогически персонал Завеждащ административна служба
СияТончеваНепедагогически персонал Касиер-домакин