Четвъртък 20, Юни 2024г.
ИмеФамилияДлъжностТелефон / e-mailПриемно време
ВалентинХристовДиректор
ВенетаНойкова-КолеваЗаместник директор
Лора ЙончеваЗаместник директор
ДинкаВасилеваЗаместник директор
СевдалинаМариноваСтарши учител Педагогически съветник
Снежана ДимоваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
ДаниелаИвановаСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
ЖивкоРусевГлавен учител Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
МагдаленаИвановаСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
БистраЯнковаСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
ГеоргиАнгеловУчител Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
МариянаЙордановаСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
МариелаПетропулуСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
СилвияМитреваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
АнгелинаКостоваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
АтанаскаАпостоловаСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ДимаГочеваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
МарияТоневаСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ЖивкаТотеваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ВаняТопчиеваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ДелянСтояновУчител Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ПенкаТилеваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
МарияМитеваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ЛилянаЧакъроваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ИвелинаЯнчеваСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ТаняГаневаГлавен учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
КрасимирЧановСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
БориславБончевСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
КременаБиневаСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
КрасимираПродановаСтарши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ВладиславаПетроваУчител Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
СветлаМинчеваСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
НелиБоневаСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ВалентинаАнгеловаСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
МарияВълчеваСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ТаняСтефановаСтарши учител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
МарияСокероваСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
СтелаИвановаСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ХубкаЖелеваСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ДаниелаЕремийскаСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
НадеждаЛюбеноваУчител Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
ЖулиетаАнгеловаСтарши учител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
НелиСтаневаГлавен учител Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ТаняСтойковаУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
ЙониКирчеваУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас
ТатянаТянкова-ИвановаУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас
ВалентинаИвановаУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
БойкаГеоргиеваУчител Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
МаяМинчеваУчител Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
МарияЛазароваУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
ЮлияАтанасоваУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
НадкаЙордановаУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
МаяМариноваУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
ЯнкаДраголоваУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас
ГаляОвчароваУчител Старши учител, ресурсен
ДоникаКрушарскаУчител Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование
ДанаилаКиреваНепедагогически персонал Главен счетоводител
ИвелинаГеоргиеваНепедагогически персонал Завеждащ административна служба
СияТончеваНепедагогически персонал Касиер-домакин
ИветаБоневаУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
ТаняДимитроваУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
ТеодораГешеваУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
ЕмилияГочеваУчител Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас