Четвъртък 20, Юни 2024г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
10.11.2020г. Вид на процедурата:
Обява за обществена поръчка
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Заповед № 13 – 195 / 06.11.2020 г.
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Приготвяне и доставки на закуски и топъл обяд за учениците на СУ "Любен Каравелов" гр. Димитровград през учебната 2020/2021 година
Свързана преписка
10.11.2020г.
30.10.2019г. Вид на процедурата:
Доклад (съгласно чл.103 ал.3, от ЗОП)
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Приготвяне и доставка на храна за учениците на СУ "Любен Каравелов", град Димитровград през учебната 2019/2020 г.
Свързана преписка
30.10.2019г.
21.10.2019г. Вид на процедурата:
Информация за публикувана в профила на купувача информация
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Информация за публикувана в профила на купувача информация
Свързана преписка
21.10.2019г.
08.10.2019г. Вид на процедурата:
Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка Уникален номер в Регистъра на ОП: 4076
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9093103 / 4.10.2019 г.
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИ. Избор на изпълнител на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на глава 26, чл. 187 във връзка с чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на СУ ”Любен Каравелов”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците на ЦОУД от І до VІІ клас. Уникален код на покана в РОП: 9093103/4.10.2019г. Срок за получаване на оферти: 18.10.2019 г. Място за получаване на оферти: оферти за участие се подават в СУ“Любен Каравелов“, Димитровград, ул.„Захари Зограф“№ 27 Срок на валидност на обявата: 18.10.2019г. Дата, час и място за отваряне на офертите: 24.10.2019г., от 10:30 часа в сградата на СУ „Любен Каравелов” - Димитровград, гр. Димитровград, ул. „Захари Зограф” № 27, от Заместник директор АСД в канцеларията му -2 етаж.
Свързана преписка
08.10.2019г.