Четвъртък 01, Октомври 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 01.10.2019г.
Кратък текст на новината:

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от Закона за обществени поръчки


Съдържание на новината:

Приготвяне и доставка на храна за учениците на СУ„Любен  Каравелов” гр. Димитровград  през учебната 2019/2020 година по две обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на закуски за учениците от I - IV клас на СУ„Любен Каравелов” гр. Димитровград през учебната 2019/2020година";

Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на топъл обяд за ученици, на целодневна организация на учебния процес на ученици от І до VІІ клас в СУ„Любен Каравелов

” гр. Димитровград през учебната 2019/2020 година".

Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Информатика и информационни технологии