Сряда 08, Февруари 2023г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 29.07.2022г.

Конкурс за заемане на длъжността "директор" на училища на територията на област Хасково

Дата на публикуване: 29.07.2022г.

Конкурс за заемане на длужността "директор"на центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на област Хасково

Дата на публикуване: 07.06.2022г.

Кандидатстване с проекти по Национални програми за развитие на образованието за учебната 2022/2023 година

Дата на публикуване: 27.05.2022г.