Сряда 08, Февруари 2023г.
Наименование:
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ В СУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” Димитровград, 2021/2022 учебна година


Прикачен файл: pravila_oi.pdf