Сряда 16, Юни 2021г.
Раздел "Декларации по чл.220 ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование"
ДЕКЛАРАЦИИ
по чл.220, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование
За да прочетете пълното съдържание на декларациите(в случай че има прикачен файл), моля изберете изображението с лупа от първата колона на таблицата
Длъжност Име и фамилия Дата на подаване вх. №
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Мария Тонева 01.10.2019г. 35