Събота 08, Август 2020г.
Раздел "Декларации по чл.220 ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование"
ДЕКЛАРАЦИИ
по чл.220, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование
За да прочетете пълното съдържание на декларациите(в случай че има прикачен файл), моля изберете изображението с лупа от първата колона на таблицата
Длъжност Име и фамилия Дата на подаване вх. №
Възпитател Логопед Таня Цанева 01.10.2019г. 65
Учител Физическо възпитание и спорт Теодора Гешева 01.10.2019г. 64
Учител Начален учител Валентина Иванова 01.10.2019г. 63
Учител Начален учител Мария Лазарова 01.10.2019г. 62
Учител Начален учител Нели Бонева 01.10.2019г. 61
Старши учител Физическо възпитание и спорт Красимира Проданова 01.10.2019г. 60
Старши учител Физическо възпитание и спорт Владислава Петрова 01.10.2019г. 59
Старши учител Физическо възпитание и спорт Кремена Бинева 01.10.2019г. 58
Старши учител Педагогически съветник Севдалина Маринова 01.10.2019г. 57
Старши учител Музика Красимир Чанов 01.10.2019г. 56
Старши учител Музика Илза Недялкова 01.10.2019г. 55
Старши учител Изобразително изкуство Борислав Бончев 01.10.2019г. 54
Старши учител Дейности по ресурсно подпомагане Галя Овчарова 01.10.2019г. 53
Старши учител Дейности в целодневна организация Бояна Станилова 01.10.2019г. 52
Старши учител Дейности в целодневна организация Янка Драголова 01.10.2019г. 51
Старши учител Дейности в целодневна организация Снежана Димова 01.10.2019г. 50
Старши учител Химия и ООС, Човек и природа Ивелина Янчева 01.10.2019г. 49
Старши учител Физика и астрономия, Човек и природа Таня Ганева 01.10.2019г. 48
Старши учител Музика Емил Филипов 01.10.2019г. 47
Старши учител Икономически дисциплини Доника Крушарска 01.10.2019г. 46
Старши учител Биология и здравно образование, Човек и природа Лиляна Чакърова 01.10.2019г. 45
Старши учител География и икономика Мария Митева 01.10.2019г. 44
Старши учител История и цивилизация, География и икономика Пенка Тилева 01.10.2019г. 43
Старши учител История и цивилизация, География и икономика Димитър Стоев 01.10.2019г. 42
Старши учител История и цивилизация, БЕЛ Делян Стоянов 01.10.2019г. 41
Старши учител РНИКТ Анита Зангоци-Тодева 01.10.2019г. 40
Старши учител История и цивилизация Ваня Топчиева 01.10.2019г. 39
Старши учител Информатика и информационни технологии Дима Гочева 01.10.2019г. 38
Старши учител Информатика и информационни технологии Живка Тотева 01.10.2019г. 37
Старши учител Информатика и информационни технологии Атанаска Апостолова 01.10.2019г. 36
Старши учител Информатика и информационни технологии Мария Тонева 01.10.2019г. 35
Старши учител Математика Виолета Петкова 01.10.2019г. 34
Старши учител Математика Тинка Пейчева 01.10.2019г. 33
Старши учител Математика Мариана Георгиева 01.10.2019г. 32
Старши учител Математика Ангелина Костова 01.10.2019г. 31
Старши учител Немски език,Английски език Силвия Митрева 01.10.2019г. 30
Старши учител Английски език Бистра Янкова 01.10.2019г. 29
Старши учител Английски език Ирина Пенева-Райкова 01.10.2019г. 28
Старши учител Английски език Мариела Петропулу 01.10.2019г. 27
Старши учител Английски език Марияна Йорданова 01.10.2019г. 26
Старши учител Английски език Магдалена Иванова 01.10.2019г. 25
Старши учител Български език и литература Филиз Ахмед 01.10.2019г. 24
Старши учител Български език и литература Лора Йончева 01.10.2019г. 23
Старши учител Български език и литература Даниела Пирова 01.10.2019г. 22
Старши учител Начален учител Мария Петкова 01.10.2019г. 21
Старши учител Начален учител Мая Маринова 01.10.2019г. 20
Старши учител Начален учител Светла Минчева 01.10.2019г. 19
Старши учител Начален учител Надка Йорданова 01.10.2019г. 18
Старши учител Начален учител Радка Караиванова 01.10.2019г. 17
Старши учител Начален учител Бойка Георгиева 01.10.2019г. 16
Старши учител Начален учител Хубка Желева 01.10.2019г. 15
Старши учител Начален учител Юлия Атанасова 01.10.2019г. 14
Старши учител Начален учител Таня Стефанова 01.10.2019г. 13
Старши учител Начален учител Стела Иванова 01.10.2019г. 12
Старши учител Начален учител Даниела Еремийска 01.10.2019г. 11
Старши учител Начален учител Петрула Дончева 01.10.2019г. 10
Старши учител Начален учител Жулиета Ангелова 01.10.2019г. 9
Старши учител Начален учител Мария Сокерова 01.10.2019г. 8
Старши учител Начален учител Валентина Ангелова 01.10.2019г. 7
Главен учител Български език и литература Живко Русев 01.10.2019г. 6
Главен учител Начален учител Нели Станева 01.10.2019г. 5
Заместник директор Заместник-директор по АСД Соня Ценова 01.10.2019г. 4
Заместник директор Заместник-директор по УД Петя Хаджийска 01.10.2019г. 3
Заместник директор Заместник-директор по УД Митко Дерменджиев 01.10.2019г. 2
Директор Директор Валентин Христов 01.10.2019г. 1