Четвъртък 20, Юни 2024г.
Проект "Занимания по интереси"
Дата на публикуване: 30.06.2023г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Клуб "Млад журналист"


Съдържание на съобщението:
С голям интерес и ентусиазъм учениците от клуб "Млад журналист" тази учебна година направиха своите първи стъпки в журналистиката.
Първата им задача беше да се запознаят с видовете медии, медийните жанрове и силата им в съвременния свят.
И тъй като списването на вестник не е новост за нашето училище, те разгледаха, наличните в училищната библиотека, стари училищни вестници.
Най-интересна и вълнуваща беше практическата част. По-малките участници вземаха интервюта, а го-големите отразяваха училищните събития извън сградата на школото.
Особено трудно им беше да поберат цялата информация от богатия ни училищен живот в рамките на няколко страници.За тях всичко беше важно, а и бяха положили труд, което довеждаше понякога и до творчески спорове.
"Признаваме, че не ни беше лесно, но научихме много нови и интересни неща. Има още много да учим, но сме удовлетворени от своята работа" - споделиха нашите млади журналисти.
Участници в клуба са:
Алексия Ахмед, Алисия Тончева, Ангелина Иванова, Богомила Атанасова, Вероника Кировска, Виктор Тенев, Габриела Младенова, Димитър Иванов, Ивелин Иванов,Ивет Иванова, Йоана Георгиева, Калина Койчев,
Леонардо Иванов, Лидия Петкова, Николета Христова, Николета Динева, Петя Добринкова,
Светлана Апостолова, Сияна Христова,
Станимира Чаушева и Станислава Иванова.

Прикачен файл:

Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап