Четвъртък 20, Юни 2024г.
Проект "Занимания по интереси"
Дата на публикуване: 30.06.2023г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Клуб "Светът около нас"


Съдържание на съобщението:

През учебната 2022/ 2023 г   ученици от 6 а,б и в клас участваха в  клуб „Светът около нас“ с ръководител госпожа Таня Ганева.

Темите, които се разглеждаха бяха свързани с гражданското образование.

Учениците се запознаха с дейността на различни институции като училище, Читалище, библиотека  и други.

Коментираха се теми, свързани с общуването между подрастващите, както и начини за справяне с агресията

Отбелязани бяха и Коледните празници. Представителната изява беше свързана с дарителска акция и протече под надслова „Магията на празника“. Изработиха се картички и подаръчни торбички, с които шестокласниците дариха деца в неравностойно положение.

Интересно беше в  Художествената галерия „Петко Чурчулиев“, защото за първи път децата направиха своите оригами.

Втората представителна изява е свързана с родния край- Обичам моя град.

Учениците събираха информация за историята и развитието на града.

Чрез заниманията в клуба се формира гражданска позиция по актуални проблеми, развива инициативност и креативност у подрастващите.

СНИМКИ


Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап