Сряда 08, Февруари 2023г.
Проект "Образование за утрешния ден"
Дата на публикуване: 13.03.2021г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:
ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА на Клуб "ДИГИТАЛЕН СВЯТ" с ръководител Атанаска Апостолова

Съдържание на съобщението:
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
Споделяме изложба от някои компютърни рисунки , създадени с програма Paint.
Учихме да работим на компютър, изненадахме майките по повод 8 март, рисувахме, веселихме се.
Вижте творенията
на учениците от 3 а, 3 б и 3 в, участници в клуба.
 
      

Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап