Вторник 09, Март 2021г.
Национално външно оценяване
Дата на публикуване: 01.10.2019г.
Съобщението е:
за изпълнение
Кратък текст на съобщението:

Заповед №РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности


Съдържание на съобщението:

Уважаеми ученици,

В прикачения файл ще намерите Заповед №РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, с която са определени датите за провеждане на Национално външно оценяване през настоящата 2019/2020 учебна година, а именно:

 

IV клас

1. Български език и литература - 27.05.2020 г. с начален час 10:00 ч.

2. Математика - 28.05.2020 г. с начален час 10:00 ч.

 

 

VII клас

1. Български език и литература - 09.06.2020 г. с начален час 08:00 ч.

2. Математика - 11.06.2020 г. с начален час 08:00 ч.

3. Чужд език (по желание на ученика) - 17.06.2020 г. с начален час 08:00 ч.

 

В секция Национално външно оценяване (достъпна от секция Ученици) на сайта на училището ни, може да следите за текущи съобщения относно предстоящата организация и провеждане на изпитите в 4 и 7 клас през учебната 2019/2020 година.


Прикачен файл:

Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап