Неделя 29, Май 2022г.
Съобщения
Дата на публикуване: 10.09.2020г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространението на COVID - 19


Съдържание на съобщението:


Прикачен файл:

Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап