Неделя 29, Май 2022г.
Съобщения
Дата на публикуване: 23.03.2020г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Социалната дистанция и съобразяване с предприетите мерки за предпазване от разпространение на коронавируса!


Съдържание на съобщението:


Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап