Вторник 20, Октомври 2020г.
Съобщения
Съобщението е:
за сведение

Съдържание на съобщението:

Родителска среща на 26.09.2019 година

за учениците от V до XII клас от 17:30 часа


Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап