Петък 19, Юли 2024г.
Прием
Дата на публикуване: 13.05.2023г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

График за дейностите по приемането на ученици след завършено     основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023 - 2024 г. на места по държавен план-прием


Съдържание на съобщението:

График


Прикачен файл:

Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап