Сряда 19, Януари 2022г.
Самостоятелна форма на обучение
Дата на публикуване: 14.01.2022г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

З А П О В Е Д  РД 13-314 /10.01.2022 г.


Съдържание на съобщението:

Прикачен файл:

Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап