Вторник 04, Октомври 2022г.
Съобщения
Дата на публикуване: 19.09.2022г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

ДНЕВЕН РЕЖИМ

 


Съдържание на съобщението:

В   СУ”Любен   Каравелов”  обучението  се   извършва  на една смяна, с продължителност на учебния час 40 минути.

Дежурните  учители  отговарят  за  нормалното  протичане  на   учебните занятия, следят за реда и дисциплината в училище по време на междучасията. Почивките между отделните часове са по 10 минути, а голямите междучасия са по 30 минути.

 


Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап