Неделя 07, Март 2021г.
Дневен режим

График на vчебните часове   I смяна

 

                              1 час   7.30ч. — 8.10ч. - Гимназиален етап

                              2 час   8.20ч. — 9.00ч.

                              3 час   9.10ч — 9.50ч.

                             Голямо междучасие - 20 минути

                              4 час   10.10ч —10.50ч.

                              5 час   11.00ч — 11.40ч

                             6 час   11.50ч — 12.30ч.

                             7 час   12.40ч — 13.20ч.

График на vчебните часове II смяна  

                              0 час   12.40ч. — 13.20ч.

                              1 час   13.30ч. — 14.10ч. - Прогимназиален етап

                              2 час   14.20ч — 15.00ч.

                             Голямо междучасие - 20 минути

                              3 час   15.20ч —16.00ч.

                              4 час   16.10ч — 16.50ч

                             5 час   17.00ч — 17.40ч.

                             6 час   17.50ч — 18.30ч.

   В   СУ”Любен   Каравелов”  обучението  се   извършва  на   две   смяни продължителност на учебния час  40 минути /с разрешение на PУO — гp. Хасково/.

   Първа смяна започват учениците 1 - 4 клас и 8 - 12 клас, а втора смяна са учениците 5 - 7 клас.   За учениците от I-ви до VII клас е осигурено целодневно обучение.

   Дежурните  учители  отговарят  за  нормалното  протичане  на   учебните занятия, следят за реда и дисциплината в училище по време на междучасията.

   Почивките между отделните часове са по 10 минути, а голямите междучасия са по 20 минути.