Неделя 21, Април 2024г.
Дневен режим

 В   СУ”Любен   Каравелов”  обучението  се   извършва  на една смяна, с продължителност на учебния час 40 минути.

Дежурните  учители  отговарят  за  нормалното  протичане  на   учебните занятия, следят за реда и дисциплината в училище по време на междучасията. Почивките между отделните часове са по 10 минути, а голямите междучасия са по 30 минути.