Петък 19, Юли 2024г.
Безопасност на движението
Дата на публикуване: 09.02.2024г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

ГОДИШЕН ПЛАН-ПРОГРАМА по Безопасност на движението по пътъщата за учебната 2023/2024 година


Съдържание на съобщението:

Прикачен файл:

Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап