Четвъртък 07, Декември 2023г.
Седмично разписание

                                                           2023/2024 учебна година I срок

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                     НАЧАЛЕН ЕТАП - I, II, III, IV клас

                                                                                                         ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - V - XII клас