Събота 08, Август 2020г.
Седмично разписание

                                                                       II срок

 

НАЧАЛЕН ЕТАП 

     I клас                    II клас                           III клас                            IV клас

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

   Понеделник           Вторник              Сряда                 Четвъртък               Петък

 

             

                          СУ "Л.Каравелов" - профил "Изкуства" - Музика