Неделя 14, Август 2022г.
Седмично разписание

                                                           2021/2022 учебна година II срок

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                     НАЧАЛЕН ЕТАП - I, II, III, IV клас

                                                                                                         ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - V - XII клас