Вторник 20, Април 2021г.
Обществен съвет-Архив
Кратък текст на съобщението:

П О К А Н А


Съдържание на съобщението:

П О К А Н А

за провеждане на заседание за учредяване на нов състав на обществения съвет към СУ“Любен Каравелов“, гр. Димитровград, съгласно чл.14, ал. 2 от правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата /ПСУДОСДГУ/


Прикачен файл:

Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап