Вторник 20, Април 2021г.
Обществен съвет-Архив
Дата на публикуване: 04.10.2019г.
Кратък текст на съобщението:

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ В СУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"


Съдържание на съобщението:
  1. Гочо Митков Гочев - председател
  2. Евгени Христов Кралев
  3. Виктория Иванова Янева
  4. Ниделина Манолова Койнарска
  5. Елена Костадинова Гайтанска
  6. Милена Атанасова Дянкова
  7. Антоанета Шаркова - представител на финансовия орган

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Таня Лозкова Маринова
  2. Юлиана Георгиева Тодорова

Прикачен файл:

Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап