Вторник 27, Февруари 2024г.
ПРОЕКТ "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ"
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 11.01.2024г. за сведение:

Касов отчет декември 2023 г. - "Равен достъп до училищното образование в условия на кризи"

Тонева, Мария
30.06.2024г. 05.10.2023г. за сведение:

Касов отчет септември 2023 г. - "Равен достъп до училищното оразование в условия на кризи"

Тонева, Мария
31.12.2023г. 05.07.2023г. за сведение:

Касов отчет юни - Равен достъп

Тонева, Мария
31.12.2023г. 19.04.2023г. за сведение:

Отчет за сметките за средства от ЕС по проект "Равен достъп до училищното образование в условия на кризи" - 31.03.2023 година

Тонева, Мария
31.12.2023г. 13.01.2023г. за сведение:

ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС (СЕС-КСФ) към 31.12.2022 г.

Тонева, Мария