Вторник 28, Март 2023г.
ПРОЕКТ "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ"
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2023г. 13.01.2023г. за сведение:

ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС (СЕС-КСФ) към 31.12.2022 г.

Тонева, Мария
31.12.2022г. 09.10.2021г. за сведение:

Средно училище "Любен Каравелов" ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС (СЕС-КСФ)

Тонева, Мария