Вторник 28, Март 2023г.
Проект "Занимания по интереси"
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2023г. 14.11.2022г. за сведение:

Занимания по интереси -  група „Вълшебни бисерчета“

Ръководител Жулиета Ангелова  

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2023г. 22.06.2022г. за сведение:

Група по занимания по интереси „Пъстра вътрележка“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2023г. 21.06.2022г. за сведение:

Клубове по интереси „Sunny Smiles“ и 1б клас „Happy Kids”

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2023г. 15.06.2022г. за сведение:

Клуб по интереси „Рицари на българското слово“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2022г. 07.06.2021г. за сведение:

Kлуб по интереси "Рицари на българското слово"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2022г. 03.06.2021г. за сведение:

Клуб по интереси "Пъстър свят" 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2021г. 06.07.2020г. за сведение:

Анкетна карта

Тонева, Мария
30.06.2021г. 01.07.2020г. за сведение:

Проект " Занимания по интереси"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2021г. 01.07.2020г. за сведение:

Проект " Занимания по интереси"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария