Четвъртък 07, Декември 2023г.
Проект "Занимания по интереси"
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 09.11.2023г. за сведение:

Групи Занимания по интереси 2023/2024 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2024г. 24.10.2023г. за сведение:

Клуб "Easy Peasy Apple Pie"

Тонева, Мария
31.12.2023г. 04.07.2023г. за сведение:

Клуб "Вълшебни бисерчета"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2023г. 30.06.2023г. за сведение:

Клуб "Млад журналист"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2023г. 30.06.2023г. за сведение:

Клуб "Светът около нас"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2023г. 27.06.2023г. за сведение:

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

Група изучаваща английски език EASY PEASY APPLE PIE с ръководител Марияна Йорданова

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2023г. 14.11.2022г. за сведение:

Занимания по интереси -  група „Вълшебни бисерчета“

Ръководител Жулиета Ангелова  

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2023г. 22.06.2022г. за сведение:

Група по занимания по интереси „Пъстра вътрележка“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2023г. 21.06.2022г. за сведение:

Клубове по интереси „Sunny Smiles“ и 1б клас „Happy Kids”

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2023г. 15.06.2022г. за сведение:

Клуб по интереси „Рицари на българското слово“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария