Четвъртък 20, Юни 2024г.
Проект "Образование за утрешния ден"
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 11.01.2024г. за сведение:

Касов отчет декември 2023 г. - ОУД

Тонева, Мария
30.06.2024г. 05.10.2023г. за сведение:

Касов отчет септември 2023г. - ОУД

Тонева, Мария
31.12.2023г. 05.07.2023г. за сведение:

Касов отчет юни 2023г. - ОУД

Тонева, Мария
31.12.2023г. 19.04.2023г. за сведение:

Отчет за сметките за средства от ЕС по проект ОУД - 31.03.2023 година

Тонева, Мария