Вторник 20, Октомври 2020г.
Родители
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.06.2021г. 15.09.2020г. за сведение:

График на консултациите на преподавателите с родители и ученици

Тонева, Мария
30.06.2021г. 15.09.2020г. за сведение:

График на консултациите на класните ръководители с родители и ученици

Тонева, Мария
04.02.2021г. 15.09.2020г. за сведение:

ПРОГРАМА НАЧАЛЕН ЕТАП - I срок

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2020г. 16.03.2020г. за сведение:

Съобщение Дистанционно обучение СУ "Любен Каравелов'

Тонева, Мария
30.06.2020г. 16.03.2020г. спешно:

Дистанционно обучение СУ "Любен Каравелов"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
27.01.2020г. 09.12.2019г. за сведение:

КОЛЕДА Е!

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.11.2019г. 15.10.2019г. за сведение:

П О К А Н А

 във връзка с чл. 11 и чл.14, ал.2  от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища

Тонева, Мария
09.02.2020г. 01.10.2019г. за сведение:

График на консултациите на класните ръководители с родители и ученици

Тонева, Мария
30.06.2020г. 01.10.2019г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от IV и VII клас - Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 година и на графици на дейности за прием на учениците в 8. клас

(Информация е публикувана и в секция Ученици - "Национално външно оценяване")

Тонева, Мария