Вторник 28, Март 2023г.
Родители
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.06.2023г. 09.02.2023г. за сведение:

График за провеждане на класните работи през II срок на учебната 2022/2023 година 

Тонева, Мария
30.06.2023г. 31.01.2023г. за сведение:

Седмично разписание 2022/2023 учебна година II срок

Тонева, Мария
31.12.2022г. 13.06.2022г. за сведение:

Еднократни стипендии СУ "Любен Каравелов"  10.06.2022 година

Тонева, Мария
31.12.2022г. 31.05.2022г. за сведение:

Еднократни стипендии СУ "Любен Каравелов" 27.05.2022 година

Тонева, Мария
31.12.2022г. 31.01.2022г. за сведение:

График на консултациите на преподавателите с родители и ученици I срок

Тонева, Мария
31.12.2022г. 16.09.2021г. за сведение:

Учебници и учебни помагала, гимназиален етап 2021/2022 учебна година

Тонева, Мария
31.12.2021г. 13.08.2021г. за сведение:

Еднократна финансова помощ за начало на учебната 2021/2022 г за ученици от I и VIII  клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2021г. 13.04.2021г. за сведение:

Заповед за утвърждаване на Училищен план-прием за учениците от I  и  V клас за учебната 2021/2022 година

Тонева, Мария
31.08.2021г. 02.02.2021г. за сведение:

ПРОГРАМА ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП II СРОК 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2021г. 02.02.2021г. за сведение:

ПРОГРАМА НАЧАЛЕН ЕТАП - II срок

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2021г. 12.11.2020г. за сведение:

Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2021г. 15.09.2020г. за сведение:

График на консултациите на преподавателите с родители и ученици

Тонева, Мария
30.06.2021г. 15.09.2020г. за сведение:

График на консултациите на класните ръководители с родители и ученици

Тонева, Мария
30.06.2020г. 16.03.2020г. за сведение:

Съобщение Дистанционно обучение СУ "Любен Каравелов'

Тонева, Мария
30.06.2020г. 16.03.2020г. спешно:

Дистанционно обучение СУ "Любен Каравелов"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария