Сряда 06, Юли 2022г.
Консултации
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2022г. 31.01.2022г. за сведение:

График на консултациите на класните ръководители с родители и ученици II срок

Тонева, Мария
31.12.2022г. 31.01.2022г. за сведение:

График на консултациите на преподавателите с родители и ученици II срок

Тонева, Мария
31.12.2022г. 31.01.2022г. за сведение:

График на консултациите на класните ръководители с родители и ученици I срок

Тонева, Мария
31.12.2022г. 31.01.2022г. за сведение:

График на консултациите на преподавателите с родители и ученици I срок

Тонева, Мария