Сряда 19, Януари 2022г.
Съобщения
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
28.02.2022г. 04.10.2021г. за сведение:

 Седмично разписание 2021/2022 учебна година I срок

 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2022г. 16.09.2021г. за сведение:

Учебници и учебни помагала, гимназиален етап 2021/2022 учебна година

Тонева, Мария
31.12.2021г. 25.06.2021г. за сведение:

НВО lV клас 2020/2021учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
15.09.2021г. 15.09.2020г. за сведение:

График на консултациите на класните ръководители  с родители и ученици

Тонева, Мария
31.12.2021г. 10.09.2020г. за сведение:

Превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространението на COVID - 19

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2020г. 18.05.2020г. за сведение:

Съобщение /нови указания/

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2020г. 23.03.2020г. за сведение:

Социалната дистанция и съобразяване с предприетите мерки за предпазване от разпространение на коронавируса!

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2020г. 16.03.2020г. за сведение:

Съобщение Дистанционно обучение СУ "ЛЮбен Каравелов"


покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.09.2020г. 17.02.2020г. за сведение:

П Р О Т О К О Л   № 2 /25.02.2020г.ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА  ЗА  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Тонева, Мария
30.09.2020г. 17.02.2020г. за сведение:

КРИТЕРИИ за получаване на стипендии от учениците, след завършено основно образование през втори срок на 2019/2020 учебна година

Тонева, Мария
30.09.2020г. 17.02.2020г. за сведение:

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПРЕЗ ВТОРИ  СРОК НА 2019 / 2020  УЧЕБНА ГОДИНА :

Тонева, Мария