Вторник 28, Март 2023г.
Съобщения
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.06.2023г. 27.02.2023г. за сведение:

ЗАПОВЕД - СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ  УЧЕНИЦИ  ЗА  СТИПЕНДИИ  II срок  2022/2023 учебна година

Тонева, Мария
30.06.2023г. 13.02.2023г. за сведение:

Видове стипендии за ученици за ученици след завършено основно образование - II срок 2022/2023 учебна година

Тонева, Мария
30.06.2023г. 09.02.2023г. за сведение:

График за провеждане на класните работи през II срок на учебната 2022/2023 година 

Тонева, Мария
30.06.2023г. 09.02.2023г. за сведение:

Заповед за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование II срок 2022/2023 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2023г. 04.10.2022г. за сведение:

Заповед за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование I срок 2022/2023 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2023г. 03.10.2022г. за сведение:

Критерии за получване на стипендии от учениците, след завършено основно образование през първи срок на 2022/2023 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2023г. 19.09.2022г. за сведение:

ДНЕВЕН РЕЖИМ

 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2022г. 13.06.2022г. за сведение:

Еднократни стипендии СУ"Любен Каравелов"  10.06.2022 година

Тонева, Мария
31.12.2022г. 31.05.2022г. за сведение:

Еднократни стипендии СУ"Любен Каравелов" 27.05.2022 година

Тонева, Мария
31.12.2023г. 10.02.2022г. за сведение:

Образец  на документ за кандидатстване за  подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането през  втори  срок на учебната 2021/2022 г.

Тонева, Мария
31.12.2023г. 10.02.2022г. за сведение:

Образец  на документ за кандидатстване за стипендия като ученик с един родител  през учебната 2021/2022г.

Тонева, Мария
31.12.2023г. 10.02.2022г. за сведение:

Образец  на документ за кандидатстване за стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания  през учебната 2021/2022г.

Тонева, Мария
31.12.2023г. 10.02.2022г. за сведение:

Образец  на документ за кандидатстване за стипендия за Отличен успех през учебната 2021 / 2022 г.

Тонева, Мария
31.12.2023г. 10.02.2022г. за сведение:

Критерии за допускане до класиране за всички видове стипендии

Тонева, Мария
31.12.2023г. 10.02.2022г. за изпълнение:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование Обн. - ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г.; изм. и доп., бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г.

Тонева, Мария
30.06.2023г. 05.02.2022г. за сведение:

ПРАВИЛА

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ

Тонева, Мария
30.06.2022г. 02.02.2022г. за сведение:

 Седмично разписание 2021/2022 учебна година II срок

 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2022г. 16.09.2021г. за сведение:

Учебници и учебни помагала, гимназиален етап 2021/2022 учебна година

Тонева, Мария
31.12.2021г. 25.06.2021г. за сведение:

НВО lV клас 2020/2021учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
15.09.2021г. 15.09.2020г. за сведение:

График на консултациите на класните ръководители  с родители и ученици

Тонева, Мария
31.12.2021г. 10.09.2020г. за сведение:

Превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространението на COVID - 19

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2020г. 18.05.2020г. за сведение:

Съобщение /нови указания/

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2020г. 23.03.2020г. за сведение:

Социалната дистанция и съобразяване с предприетите мерки за предпазване от разпространение на коронавируса!

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2020г. 16.03.2020г. за сведение:

Съобщение Дистанционно обучение СУ "ЛЮбен Каравелов"


покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.09.2020г. 17.02.2020г. за сведение:

П Р О Т О К О Л   № 2 /25.02.2020г.ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА  ЗА  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Тонева, Мария
30.09.2020г. 17.02.2020г. за сведение:

КРИТЕРИИ за получаване на стипендии от учениците, след завършено основно образование през втори срок на 2019/2020 учебна година

Тонева, Мария
30.09.2020г. 17.02.2020г. за сведение:

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПРЕЗ ВТОРИ  СРОК НА 2019 / 2020  УЧЕБНА ГОДИНА :

Тонева, Мария