Четвъртък 20, Юни 2024г.
Съобщения
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 15.05.2024г. за сведение:

ВАЖНО!!! Задължения на зрелостници /XII клас/ за здравно осигуряване

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2024г. 19.02.2024г. за сведение:

Критерии за получване на стипендии от учениците, след завършено основно образование през II срок на 2023/2024 учебна година

Тонева, Мария
30.06.2024г. 12.02.2024г. за сведение:

Заповед за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование II срок 2023/2024 учебна година

Тонева, Мария
30.06.2024г. 12.10.2023г. за сведение:

Критерии за получване на стипендии от учениците, след завършено основно образование през първи срок на 2023/2024 учебна година

Тонева, Мария
30.06.2024г. 12.10.2023г. за сведение:

Заповед за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование I срок 2023/2024 учебна година

Тонева, Мария
30.06.2023г. 27.02.2023г. за сведение:

ЗАПОВЕД - СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ  УЧЕНИЦИ  ЗА  СТИПЕНДИИ  II срок  2022/2023 учебна година

Тонева, Мария
30.06.2023г. 13.02.2023г. за сведение:

Видове стипендии за ученици за ученици след завършено основно образование - II срок 2022/2023 учебна година

Тонева, Мария
30.06.2023г. 09.02.2023г. за сведение:

График за провеждане на класните работи през II срок на учебната 2022/2023 година 

Тонева, Мария
30.06.2023г. 09.02.2023г. за сведение:

Заповед за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование II срок 2022/2023 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2023г. 04.10.2022г. за сведение:

Заповед за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование I срок 2022/2023 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2023г. 03.10.2022г. за сведение:

Критерии за получване на стипендии от учениците, след завършено основно образование през първи срок на 2022/2023 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2023г. 10.02.2022г. за сведение:

Образец  на документ за кандидатстване за  подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането през  втори  срок на учебната 2021/2022 г.

Тонева, Мария
31.12.2023г. 10.02.2022г. за сведение:

Образец  на документ за кандидатстване за стипендия като ученик с един родител  през учебната 2021/2022г.

Тонева, Мария
31.12.2023г. 10.02.2022г. за сведение:

Образец  на документ за кандидатстване за стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания  през учебната 2021/2022г.

Тонева, Мария
31.12.2023г. 10.02.2022г. за сведение:

Образец  на документ за кандидатстване за стипендия за Отличен успех през учебната 2021 / 2022 г.

Тонева, Мария
31.12.2023г. 10.02.2022г. за изпълнение:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование Обн. - ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г.; изм. и доп., бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г.

Тонева, Мария
30.06.2023г. 05.02.2022г. за сведение:

ПРАВИЛА

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ

Тонева, Мария