Сряда 16, Юни 2021г.
Съобщения
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2021г. 10.09.2020г. за сведение:

Превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространението на COVID - 19

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2020г. 18.05.2020г. за сведение:

Съобщение /нови указания/

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2020г. 23.03.2020г. за сведение:

Социалната дистанция и съобразяване с предприетите мерки за предпазване от разпространение на коронавируса!

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.06.2020г. 16.03.2020г. за сведение:

Съобщение Дистанционно обучение СУ "ЛЮбен Каравелов"


покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.09.2020г. 17.02.2020г. за сведение:

П Р О Т О К О Л   № 2 /25.02.2020г.ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА  ЗА  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Тонева, Мария
30.09.2020г. 17.02.2020г. за сведение:

КРИТЕРИИ за получаване на стипендии от учениците, след завършено основно образование през втори срок на 2019/2020 учебна година

Тонева, Мария
30.09.2020г. 17.02.2020г. за сведение:

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПРЕЗ ВТОРИ  СРОК НА 2019 / 2020  УЧЕБНА ГОДИНА :

Тонева, Мария
27.01.2020г. 09.12.2019г. за сведение:

КОЛЕДА Е!

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
13.10.2019г. 05.10.2019г. за сведение:

5 октомври Международен ден научителя!

Тонева, Мария
09.02.2020г. 01.10.2019г. за сведение:

График на консултациите на класните ръководители с родители и ученици

Тонева, Мария
29.09.2019г. 23.09.2019г. за сведение:

Родителска среща

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария