Вторник 28, Март 2023г.
Бюджет
Относно: Служител: Прикачен файл

Отчет октамври, ноември, декември 2022 г.

Тонева, Мария

Отчет юли, август, септември 2022 година

Тонева, Мария

Отчет април, май, юни 2022 година

Тонева, Мария

Бюджет 2022 година

Тонева, Мария

Касов отчет    ПРОЕКТ  "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ"към 31.03.2022г.

Тонева, Мария

Отчет януари, февруари, март 2022 година

Тонева, Мария

Утвърден бюджет и изпълнение към 31.12.2021 година

Тонева, Мария

Касов отчет ПРОЕКТ "Образование  за утрешния  ден  "по ОП"Наука и развитие"2014-2020 към 31.12.2021г.

Тонева, Мария

Касов отчет " ПРОЕКТ  "Квалификация  за профес.развитие на пед.специалисти"

Тонева, Мария

Касов отчет    ПРОЕКТ  "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ"към 31.12.2021г.

Тонева, Мария

Касов отчет ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ "по ОП"Наука и развитие"2019-2020 към 31.12.2021г.

Тонева, Мария

Отчет към 31.12.2021 година

Тонева, Мария

Отчет към 30.09.2021 година

Тонева, Мария

Отчет за сметките за средства от ЕС - Подкрепа за успех

Тонева, Мария

Отчет за сметките за средства от ЕС - РАВЕН ДОСТЪП 

Тонева, Мария

Отчет за сметките за средства от ЕС - ОУД

Тонева, Мария

Отчет към 30.06.2021 г.

Тонева, Мария

Отчет към 31.03.2021 г.

Тонева, Мария

Разпределение на утвърдения за 2021 година бюджет

Тонева, Мария

Изпълнение на бюджет към месец 12/2020г.

Тонева, Мария

Отчет към 31.12.2020г.

Тонева, Мария

Отчет към 31.10.2020г.

Тонева, Мария

Отчет към 30.09.2020г.

Тонева, Мария

Отчет към 31.08.2020г.

Тонева, Мария

Отчет към 31.07.2020г.

Тонева, Мария

Отчет към 30.06.2020 г.

Тонева, Мария

Отчет към 31.05.2020 г.

Тонева, Мария

Отчет към 30.04.2020 г.

Тонева, Мария

Отчет към 31.03.2020 г.

Тонева, Мария

Разпределение  на бюджета на СУ „ Любен Каравелов”Димитровград за 2020 година

Тонева, Мария

Отчет към 28.02.2020 г.

Тонева, Мария

Отчет към 31.01.2020 г.

Тонева, Мария