Петък 29, Септември 2023г.
Безопасност на движението
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 25.09.2023г. за сведение:

Годишен план за БДП за 2023/2024 учебна година

Тонева, Мария
04.02.2024г. 20.09.2023г. за сведение:

График за провеждане на часовете по Безопасност на движението по пътишата за I срок 2023/2024 учебна година

Тонева, Мария
30.06.2024г. 05.06.2023г. за сведение:

Безопасност на движението

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2023г. 11.05.2023г. за сведение:

Областния кръг на Националното състезание по безопасност на движение по пътищата

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2023г. 03.05.2023г. за сведение:

Националното състезание по БДП - Областен кръг

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2023г. 03.05.2023г. за сведение:

Oбластния кръг на Националното състезание по БДП

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2023г. 13.10.2022г. за сведение:

Участие на учениците от VI б клас в Националната кампания "Посланието на есенния лист"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2023г. 13.10.2022г. за сведение:

Седмица на мобилността: Бюлетин за БДП

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2023г. 12.10.2022г. за сведение:

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022/2023 година за БДП на СУ „Любен Каравелов“ - Димитровград

Тонева, Мария
31.12.2023г. 12.10.2022г. за сведение:

ГОДИШЕН  ПЛАН - ПРОГРАМА за БДП ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

Тонева, Мария
30.06.2023г. 27.09.2022г. за сведение:

График за провеждане на часовете по БДП - I срок 2022/2023 учебна година

Тонева, Мария
31.12.2022г. 18.04.2022г. за сведение:

Училищен кръг от националното състезание по БДП

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2023г. 12.10.2021г. за сведение:

Наредба БДП

Тонева, Мария
31.12.2023г. 12.10.2021г. за сведение:

Доклад ДАБДП

Тонева, Мария
31.12.2023г. 12.10.2021г. за сведение:

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата 2020 - 2030 година

Тонева, Мария