Сряда 16, Юни 2021г.
Безопасност на движението
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2022г. 31.03.2021г. за сведение:

План за работата на училищната комисия по БДП за учебната 2020/2021 година

Тонева, Мария
15.09.2020г. 19.12.2019г. за сведение:

БДП през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция

Тонева, Мария
30.09.2020г. 07.10.2019г. за сведение:

План за работата на Училищната комисия по безопасност на движението по пътя към СУ "Любен Каравелов",гр. Димитровград за 2019/2020 учебна година

Тонева, Мария
30.06.2020г. 01.10.2019г.

Дипляна БДП

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
30.09.2020г. 01.10.2019г. за сведение:

Инструктаж по Безопасност на движението по пътищата за учениците от СУ„Л.Каравелов“

Тонева, Мария
30.09.2020г. 01.10.2019г. за сведение:

Инструктаж по Безопасност на движение по пътищата  за родителите на учениците от първи клас на СУ„Л.Каравелов“

Тонева, Мария