Сряда 06, Юли 2022г.
Съобщения-Архив
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

 Седмично разписание 2021/2022 учебна година II срок

 


Съдържание на съобщението:

 НАЧАЛЕН ЕТАП - I, II, III, IV клас

 ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - V - XII клас


Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап