Сряда 06, Юли 2022г.
Съобщения-Архив
Дата на публикуване: 18.05.2020г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Съобщение /нови указания/


Съдържание на съобщението:
Служебните бележки за явяване на ДЗИ ще бъдат раздавани от 26 до 28 май вкл. в канцеларията на училището в рамките на работния ден.
Зрелостници без маски не се допускат!

Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап