Петък 19, Юли 2024г.
Прием-Архив
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 25.04.2024г. за сведение:

Среща за родители на бъдещи пърокласници

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2024г. 15.04.2024г. за сведение:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ  НА  УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2024 / 2025  ГОДИНА

Тонева, Мария
31.12.2024г. 15.04.2024г. за сведение:

График на дейностите за прием на ученици в VIII клас за учебната 2024/2025 година

Тонева, Мария
31.12.2024г. 11.11.2023г. за сведение:

Заявление - Прием I клас 2024/2025 учебна година

Тонева, Мария
31.12.2023г. 13.05.2023г. за сведение:

График за дейностите по приемането на ученици след завършено     основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023 - 2024 г. на места по държавен план-прием

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария