УЧИТЕЛИ

Home НОВИНИ ПОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВО ИСТОРИЯ Обществен съвет УЧИТЕЛИ ПРИЕМ ПРОФИЛИ ГАЛЕРИЯ За  МАТУРИТЕ ПРОЕКТИ Профил на купувача ДОКУМЕНТИ За УЧЕНИЦИТЕ Самостоятелна форма JetSet сертификат

 

 

Директор: Валентин Георгиев Христов

Помощник-директор по УД - Петя Николова Хаджийска

Помощник-директор по УД - Митко Колев Дерменджиев

Помощник-директор по АСД - Соня Методиева Ценова

Предмет

Име, презиме, фамилия

Професионална квалификация
1 Български език и литература Митко Колев Дерменджиев ПКС І-ДИУУ София

2

Български език и литература

Даниела Петрова Пирова

ПКС V-ДИУУ София

3

Български език и литература

Лора Живкова Йончева

ПКС II-ДИУУ София

4

Български език и литература

Живко Колев Русев

ПКС ІV-ДИПКУ Стара Загора

5

Английски език

Бистра Добрева Янкова

 

6

Английски език Магдалена Георгиева Иванова  

7

Английски език

 Йорданка Делчева Николова

 
8

Немски език,Английски език

Силвия Георгиева Митрева

 

9

Математика

Ангелина Димитрова Костова

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора

10

Математика

Тинка Гочева Пейчева-Делчева

 

11

Математика Марияна Славова Георгиева ПКС ІІ-ДИПКУ Стара Загора

12

Ръководител компютърни кабинети

Анита Христова Эангоци

 

13

Информатика и информационни технологии

Атанаска Костадинова Апостолова

ПКС IV-ДИУУ София

14

Информатика и информационни технологии

Мария Жекова Тонева

ПКС IV-ДИПКУ София

15

Информатика и информационни технологии

Живка Грозева Тотева

ПКС ІV-ДИПКУ Стара Загора

16

Информатика и информационни технологии

Надя Томова Лазарова

 

17

Физика и астрономия

Валентин Георгиев Христов

ПКС ІII-ДИПКУ Стара Загора

18

Физика и астрономия

Таня Ганева Ганева

ПКС І-СУ София

19

Химия и ООС, Физика и астрономия

Ивелина Русева Янчева

ПКС V-ТУ Стара Загора

20

Икономически дисциплини

Доника Райчева Крушарска

 
21 История и цивилизация Делян Милчев Стоянов  

22

История и цивилизация

Ваня Тодорова Топчиева

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора

23

История и цивилизация, География и икономика

Пенка Петрова Тилева

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора

24

География и икономика

Мария Симеонова Митева

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора

25

География и икономика

Петя Николова Хаджийска

ПКС ІІ-ДИПКУ Стара Загора

26

Биология и здравно образование

Лиляна Христова Чакърова

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора

27

Музика

Ваня Господинова Билева

ПКС ІII-ДИПКУ Стара Загора

28

Физическо възпитание и спорт

Красимира Тончева Проданова

ПКС ІI-ДИУУ София

29

Физическо възпитание и спорт

Кремена Иванова Бинева

ПКС III-ДИУУ София

30

физическо възпитание и спорт

Христина О. Костадинова

 

31

Изобразително изкуство

Борислав Костадинов Бончев

 

32

начален учител

Галина Тодорова Илиева

 

33

начален учител

Ганка Кирилова Петкова

 

34

начален учител

Даниела Иванова Еремийска

 

35

начален учител

Милена Димитрова Иванова

ПКС II-ПУ Пловдив

36

начален учител

Нели Христозова Бонева

 

37

начален учител

Петрула Лазос Дончева

 

38

начален учител

Светла Жекова Даракчиева- Минчева

 

39

начален учител

Стела Димитрова Иванова

ПКС ІІІ-ДИПКУ Стара Загора

40

начален учител

Таня Александрова Стефанова

ПКС ІІ-ДИУУ София

41

начален учител

Валентина Господинова Ангелова  
42 начален учител Нели Танчева Станева ПКС ІІ-ДИПКУ Стара Загора
43 начален учител Хубка Янчева Желева ПКС ІІ-ДИУУ София

44

възпитател Дора Тодорова Маринова  
46

възпитател

Янка Илиева Драголова

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора
47 възпитател Надка Димитрова Йорданова  
48 възпитател Христина Антонова Делчева  
49 възпитател Дора Тодорова Маринова  
50 възпитател Мария Вълчева Петкова ПКС II-ПУ Пловдив
51 възпитател Ганка Кирилова Петкова  
52 възпитател Радка Янчева Караиванова  
53 възпитател Любомир Георгиев Филипов  

54

педагогически съветник

Севдалина Тошева Маринова

ПКС V-ДПИКУ Стара Загора

начало