УЧИТЕЛИ

Home НОВИНИ ПОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВО ИСТОРИЯ БАЗА УЧИТЕЛИ ПРИЕМ ПРОФИЛИ ГАЛЕРИЯ За  МАТУРИТЕ ПРОЕКТИ Профил на купувача ДОКУМЕНТИ За УЧЕНИЦИТЕ Самостоятелна форма JetSet сертификат

 

 

Директор: Валентин Георгиев Христов

Помощник-директор по УД - Петя Николова Хаджийска

Помощник-директор по УД - Митко Колев Дерменджиев

Помощник-директор по АСД - Соня Методиева Ценова

Предмет

Име, презиме, фамилия

Професионална квалификация
1 Български език и литература Митко Колев Дерменджиев ПКС І-ДИУУ София

2

Български език и литература

Даниела Петрова Пирова

ПКС V-ДИУУ София

3

Български език и литература

Лора Живкова Йончева

ПКС II-ДИУУ София

4

Български език и литература

Живко Колев Русев

ПКС ІV-ДИПКУ Стара Загора

5

Английски език

Бистра Добрева Янкова

 

6

Английски език Магдалена Георгиева Иванова  

7

Английски език

Мариела Василева Петропулу

 
8

Немски език,Английски език

Силвия Георгиева Митрева

 

9

Математика

Георги Благоев Калинов

ПКС ІІ-ДИУУ София

10

Математика

Тинка Гочева Пейчева-Делчева

 

11

Математика Марияна Славова Георгиева ПКС ІІ-ДИПКУ Стара Загора

12

Ръководител компютърни кабинети

Хинора Николова Долапчиева

 

13

Информатика и информационни технологии

Ангелина Димитрова Костова

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора

14

Информатика и информационни технологии

Атанаска Костадинова Апостолова

ПКС IV-ДИУУ София

15

Информатика и информационни технологии

Мария Жекова Тонева

ПКС IV-ДИПКУ София

16

Информатика и информационни технологии

Живка Грозева Тотева

ПКС ІV-ДИПКУ Стара Загора

17

Информатика и информационни технологии

Надя Томова Лазарова

 

18

Физика и астрономия

Валентин Георгиев Христов

ПКС ІII-ДИПКУ Стара Загора

19

Физика и астрономия

Таня Ганева Ганева

ПКС І-СУ София

20

Химия и ООС, Физика и астрономия

Ивелина Русева Янчева

ПКС V-ТУ Стара Загора

21

Икономически дисциплини

Доника Райчева Крушарска

 

22

История и цивилизация

Ваня Тодорова Топчиева

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора

23

История и цивилизация, География и икономика

Пенка Петрова Тилева

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора

24

География и икономика

Мария Симеонова Митева

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора

25

География и икономика

Петя Николова Хаджийска

ПКС ІІ-ДИПКУ Стара Загора

26

Биология и здравно образование

Лиляна Христова Чакърова

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора

27

Музика

Ваня Господинова Билева

ПКС ІII-ДИПКУ Стара Загора

28

Физическо възпитание и спорт

Красимира Тончева Проданова

ПКС ІI-ДИУУ София

29

Физическо възпитание и спорт

Кремена Иванова Бинева

ПКС III-ДИУУ София

30

физическо възпитание и спорт

Владислава Данчева Петрова

 

31

Изобразително изкуство

Борислав Костадинов Бончев

 

32

начален учител

Галина Тодорова Илиева

 

33

начален учител

Ганка Кирилова Петкова

 

34

начален учител

Даниела Иванова Еремийска

 

35

начален учител

Милена Димитрова Иванова

ПКС II-ПУ Пловдив

36

начален учител

Златка Желева Русева

 

37

начален учител

Петрула Лазос Дончева

 

38

начален учител

Светла Жекова Даракчиева- Минчева

 

39

начален учител

Стела Димитрова Иванова

ПКС ІІІ-ДИПКУ Стара Загора

40

начален учител

Таня Александрова Стефанова

ПКС ІІ-ДИУУ София

41

начален учител

Валентина Господинова Ангелова  
42 начален учител Нели Танчева Станева ПКС ІІ-ДИПКУ Стара Загора
43 начален учител Хубка Янчева Желева ПКС ІІ-ДИУУ София

44

възпитател Дора Тодорова Маринова  
45 начален учител Тинка Янкова Колева ПКС ІІ-ДИПКУ Стара Загора
46

възпитател

Янка Илиева Драголова

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора
47 възпитател Надка Димитрова Йорданова  
48 възпитател Христина Антонова Делчева  
49 възпитател Жулиета Иванова Ангелова  
50 възпитател Мария Вълчева Петкова ПКС II-ПУ Пловдив
51 възпитател Златка Желева Русева  
52 възпитател Радка Янчева Караиванова  
53 възпитател Леко Славов Леков  

54

педагогически съветник

Севдалина Тошева Маринова

ПКС V-ДПИКУ Стара Загора

начало