Самостоятелна форма

Home

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИ-САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2016-2017 г.

 

Стефани Веселинова Вълчева 9непр.
Пламена Йорданова Иванова 9непр.
Марина Ангелова Георгиева 10непр.
Лозка Недялкова Стоева 10непр.
Кристина Желязкова Колева 11непр.
Кремена Тенчева Тенчева 11непр.
Любомир Иванов Георгиев 11непр.
Дияна Христова Грозданова 11непр.
Зоя Велева Асенова 11непр.
Калоян Розалинов Илиев 12непр.
Даниела Тенчева Тенчева 12непр.
Габриела Даниелова Кръстева 12непр.
Магдалена Лазарова Георгиева 12непр.

 

 

 

 

Условия и ред за организиране, и провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение

 

ИЗПИТНИ СЕСИИ И ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

За учениците от X II клас

Редовна изпитна сесия - месец април 2017г.

Поправителни изпити- месец май и месец юли 2017г.

За учениците от IX,X,XI клас

Редовна изпитна сесия - месец април 2017г.

Поправителни изпити- месец юли и месец септември 2017

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

Две седмици преди началото на редовната изпитна сесия, съответно до 10 март 2017г учениците подават эаявление за явяване на изпити за определяне на годишна оценка

 

!!! ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА В СЪОТВЕТНИЯ КЛАС за следващата 2017/2018 учебна година е 20 септември 2017г.

!!! Заявления за записване в самостоятелна форма на обучение се подават двадесет учебни дни преди началото на изпитна сесия